Publisher

Maharashtriya Jnanakosha Mandal 21
Shankar Shrikrishna Dev 4
Datto Vaman Potdar 3
Shankar Laxman Vaidya 3
Tukaram Javaji 3
Vishnu Govind Vijapurkar 3
Balaji Prabakar Modak 2
Bharat Itihas Sanshodhak Mandal 2
Satyaprakash 2
A. R. Sawant 1
Acchut Chintaman Bhatt 1
American Mission Press 1
Anant V. Pathvardhan 1