Publisher

A. R. Sawant 1
Acchut Chintaman Bhatt 1
American Mission Press 1
Anant V. Pathvardhan 1
Arya Dharma Dharpan 1
Balaji Prabakar Modak 2
Balwant Ganesh Dabholkar 1
Bharat Itihas Sanshodhak Mandal 4
Bharatvarshiya Charitrakosh Mandal 1
Bombay Auxiliary Bible Society 1
Bombay Education Society 1
Bombay Government 1
C. G. Karve 1