Author

Ketkar, Shridhar Venkatesh (Ed.) 21
Rajwade, Viswanath Kashinath (Ed.) 11
Vaidya, Shankar Laxman 5
Bharat Itihas Sanshodhak Mandal 4
Modak, Balaji Prabakar 2
Pavagi, Narayan Bhavanrao 2
Sivadatta; Parab, Kasinath Pandurang 2
Vaidya, Narayan Vitthal 2
Apte, Dattatray Vishnu 1
Baljikandar (Tr.) 1
Bendre, Vasudev Sitaram 1
Bhawe, Vinayak Lakshman 1
Bible N T 1