Author

Ketkar, Shridhar Venkatesh (Ed.) 21
Rajwade, Viswanath Kashinath (Ed.) 11
Bharat Itihas Sanshodhak Mandal 5
Vaidya, Shankar Laxman 5
Vaidya, Shankar Laxman (Ed.) 5
Apte, Dattatray Vishnu 2
Kelkar, Narsiha Chintaman 2
Modak, Balaji Prabakar 2
Pavagi, Narayan Bhavanrao 2
Rajwade, Vishwanath Kashinath 2
Sivadatta; Parab, Kasinath Pandurang 2
Vaidya, Narayan Vitthal 2
Abhyankar, Vasudeva Shastri (Tr.) 1