Author

हेमचन्द्र 8
शंकराचार्य 7
गदाधर. 5
नारायण. 5
मलयगिरि. 5
मल्लिनाथ. 5
हेमचन्द्र. 5
तालवृन्तनिवासी. 4
रघुनाथ. 4
विठ्ठल. 4
शंकराचार्य. 4
सायणाचार्य. 4
उत्पल. 3